Markethink ya da Farkethink!

Türkçe marka ve pazarlama yazınına ilişkin en kapsamlı ve çarpıcı kitaplardan biri…
 Markaların tüketiciyle doğrudan iletişime geçtikleri satış noktaları, etkinlik pazarla­ma un­­surları, yeni teknolojik imkânlar aracılığıyla samimiyet ve şeffaflık temelli sosyal ağ­lar ve mobil pazarlama unsurları, bugün önemli birer deneyimsel pazarlama aracı olarak karşı­mı­­za çıkıyor. 
  Yeni medyaların çeşitli duygusal deneyimler oluşturmaya uygun ka­nal ya­pı­sı, markaların önüne bir fırsat olarak ortaya çıkmıştır. Bu medyaların yaratıcı, sürp­rizli, me­­­rak ettirici, cezbedici ve kışkırtıcı olabilme durumu, deneyimsel pazarlama­ya çok uygun. Tüm bu pazarlama aktiviteleri aynı zamanda tüketicinin 5 duyusu ile de destekleniyor

İşte Uğur Batı kitabında tüm bu deneyimsel pazarlama unsurlarını bol örnekle açıklıyor. Çarpıcı anekdotlarla anlatıyor. Her bölümün sonunda markalara deneyimsel ve duyusal olmayı nasıl başarabilecekleri konusunda öneriler sunuyor.

Kariyerinde reklam yazarlığı, yaratıcı yönetmenlik, marka uzmanlığı, danışmanlığı ve öğretim üyeliği gibi reklamcılığın neredeyse tüm taraflarında bulunmuş olan Uğur Batı, kitabında reklam yazarlarına, tasarımcılara, reklam yaratıcılarına, marka uzmanlarına ve diğer tüm pazarlama profesyonellerinin yanı sıra iletişim öğrencilerine de sesleniyor.

Daha yeni Daha eski